1 РАЖДАНЕ

1 РЕШЕНИЕ

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

КЛЕТКИТЕ НА ЖИВОТА

ПЪЛЕН ПАКЕТ

Стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв. 

ПЪЛЕН ПАКЕТ ПЛЮС

Стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв на детето и стволови клетки на майката от мастна тъкан взета при секцио.

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ МАСТНА ТЪКАН

Съхранение на мезенхимни стволови клетки (МСК) отделени от мастна тъкан.

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПУЛПА НА ЗЪБ

Съхранение на мезенхимни стволови клетки (МСК) отделени от пулпата на млечен зъб.

Нашият начин на работа и ценности

Вярваме в това което вършим и го приемаме лично.

На нашите деца, стволовите клетки са изолирани, обработени и се съхраняват в БулГен по същия начин както и на Вашите (или, както би било и за Вашите, взимайки това решение).

Изпълняваме всеки детайл от процесите с внимание, грижа и отговорност.

Стремим се, да се развиваме непрекъснато и да разработваме и/или прилагаме в работата си нови методи и технологии.

Нашите възможности

Сигурно съхранение

Прочети повече

Съхранение във висок клас криогенно оборудване с 24/7 автоматизирана система за захранване с течен азот, контрол и мониторинг на процесите при криогенното съхранение (включително температурите и нивата на течен азот).

Висококачествено оборудване и база

Прочети повече

Обработката и съхранението се осъществяват в България, в ултрамодерни собствени лаборатории с денонощен режим на работа, с технологии и методи на най-високо световно ниво от добре подготвени специалисти.

Минимално време до започване на обработката

Прочети повече

Времето на транспортиране на пробите от родилните зали в цяла България до БУЛГЕН е до 24 часа. В повечето случаи, например, от родилните зали в гр. София, пробите са доставени в БУЛГЕН до 1 час след раждането.

Без посредник

Прочети повече

БУЛГЕН не е посредник и носи пряка отговорност за изпълнението на всички етапи от процедурата, от които зависи годността и качеството на съхранените стволови клетки.

24/7, 365 дни в годината

Прочети повече

Услугата ни е на разположение 24ч., 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Надеждно транспортиране без рискове

Прочети повече

Всички дейности се извършват в България, при минимални срокове за започване спрямо настъпването на  раждането, без рисковете и забавянията при международен транспорт. Транспортирането на пробите се извършва от служител на БУЛГЕН. Използваните комплекти за пробовземане позволяват, взетите проби да се съхраняват в широк температурен диапазон на околната температура – от 2оС до 27оС.

Изолиране и съхраняване на чисти стволови клетки

Прочети повече

Изолират се и се съхраняват чисти Хемопоетични стволови клетки (от кръв от пъпна връв).

Собствена технология за изолиране и получаване на чисти Мезенхимни стволови клетки (от тъкан от пъпна връв).

Така изолираните и съхраняваните клетки са с максимален потенциал и въможностти при използване за лечение.

Удобно и гъвкаво плащане

Прочети повече

Финансови планове за разсрочено плащане.

Специализирани лабораторни изследвания

Прочети повече

Подробни изследвания за безопасност – вирусологични, микорбиологични.

Анализи за доказване на годността на Мезенхимните стволови клетки за бъдеща употреба.

Персонализирано обслужване

Прочети повече

Индивидуален подход и лекарски консултации при необходимост при взимане на решението за съхранение.

Международна ISO сертфикация

Прочети повече

Всички дейности се изпълняват в рамките на система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.

Достъпност

Прочети повече

Всички дейности, включително и продължителното съхранение се извършва в България – Вашите стволови клетки, винаги са на Ваше разположение.

Защо да съхраня

С краткото „Бременна съм!“, началото на Голямата промяна в живота е сложено.

Дали е дългоочаквана или неочаквана, бременността е като онова специално копче в сложната машина на живота, което може да ни накара да сменим програмата си само с едно натискане. Денят се променя, но не защото започва характерното неразположение, а защото светът става по-цветен и по-смислен.

Не, не искаме да знаем дали промяната на вкусът, мирисът и излъчването е въпрос на пренареждане и доминиране на хормони, това го знаят специалистите…!

А Бременните нека се наслаждават на „Най-ароматната ягода“, на „Най-ярката звезда“, на „Най-топлите думи“, на всичко, което усещате по различен и по-красив начин…

Връзка с нас

 Д-р В. Манолова – изпълнителен директор – 0878 133 728
И. Доков – прокурист – 0878 133 717
Е. Николова – координатор клиенти – 0878 123760

02/ 829 91 70

гр. София, 1330 , ул. “Христо Благоев ” No 25 – Болнична сграда

info@bulgen.com