КОНТАКТИ

Връзка с нас

 Д-р В. Манолова – изпълнителен директор – 0878 133 728
И. Доков – прокурист – 0878 133 717
Е. Николова – координатор клиенти – 0878 123760

02/ 829 91 70

гр. София, 1330 , ул. “Христо Благоев ” No 25 – Болнична сграда

info@bulgen.com