СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ КРЪВ И МАСТНА ТЪКАН

Стволови клетки от пулпа на зъб (дентални мезенхимни стволови клетки)

Неотдавна беше установено, че мезенхимни стволови клетки (МСК) могат да бъдат изолирани и от зъбна пулпа т.е. тъканта, която се намира в центъра на зъба, изградена от мека тъкан и кръвоносни съдове. Тези МСК не се различават по своята способност да се преобразуват (диференцират) в други специализирани клетки от изолираните МСК от други източници.

Възможни източници са:

Млечни зъби на деца около 6 години, когато започват да се сменят млечните зъби с постоянни зъби. Най-добър източник за дентални МСК са резците, които са първите зъби, подлежащи на смяна, както и кучешките зъби. Необходимо е зъбчето да се извади преди неговото естественно падане, както и са необходими 2 – 3 зъбчета. Тези изисквания правят този източник напрактика неподходящ.

Зъби мъдреци, които се изваждат при възрастни хора. Необходимо е напълно здрав и цял.

Времето за транспортиране е критичен фактор.

Зъбът трябва да пристигне в “Тъканна банка БУЛГЕН” АД в срок до 12 часа от момента на екстрахирането (вземането).