ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ?

Какво са стволовите клетки?

Стволовите клетки са нашето начало и нашият личен източник за самоподдръжка, ремонт и обновяване.  От тях по време на бременността се изгражда човешкото тяло. Те притежават способността да се самовъзпроизвеждат и да се диференцират (променят) по контролиран начин в специализирани клетки, които от своя страна изграждат различни органи и тъкани.

Защо стволовите клетки са толкова важни?

Само стволовите клетки ни дават възможността за замяна, възобновяване, възстановяване или изграждане отново на увредени органи и тъкани в човешко тяло. Големите постижения в областта на генетиката, молекулярната биология, имунологията, както и внедряването на новите технологии, направиха регенеративната медицина реално приложима, защото стволовите клетки са основен инструмент за възобновяване, възстановяване или изграждане отново на увредени органи и тъкани в човешко тяло.

Морално ли е да се работи със стволови клетки?

БУЛГЕН не манипулира и не събира Ембрионални стволови клетки. Този въпрос се отнася единствено при работата с Ембрионални стволови клетки, за получаването, на които е необходим жив ембрион.

Какво представляват извлечените от кръвта от пъпната връв стволови клетки - хемопоетични стволови клетки (ХСК)?

ХСК е дават начало на активните клетки на кръвта и поддържат кръвотворенето и имунната система.

Какво представляват извлечените от тъканта на пъпната връв стволови клетки - мезенхимните стволови клетки?

 От тези клетки са изградени в човешкото тяло следните органи и тъкани: мастна тъкан, чернодробна тъкан, мускулна тъкан, епител, костна система, хрущяли, сърдечния мускул, сухожилия, нервна тъкан.

Каква е разликата между стволовите клетки, изолирани от кръвта от пъпната връв и изолираните от тъканта на пъпната връв?

Разликата се състои в основните видове стволови клетки, които се изолират – хемопоетични стволови клетки (ХСК) изолирани от кръв от пъпна връв и мезенхимни ствололви клетки (МСК) изолирани от тъканта на пъпната връв. Двата вида стволови клетки имат различни медицински приложения.

КАК СЕ ИЗПОЗВАТ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ?

Как „работят“ стволовите клетки?

Стволовите клетки притежават способността да се самовъзпроизвеждат (като се делят и увеличават своя брой) и да се диференцират (превръщат) в клетките изграждащи различни тъкани и органи, когато се вложат обратно в човешкото тяло. При тези процеси се извършва регенерирането на увредената тъкан или орган.

ВЗИМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕТО?

Има ли някакъв риск за бебето и майката при вземането на кръв и/или тъкан от пъпна връв?

НЕ. Вземането на кръв и тъкан от пъпната връв се извършва със специален комплект по стерилен начин след като детето се е родило. По никакъв начин нито бебето, нито майката имат досег с комплекта за вземане.

Работи ли Тъканна банка „Булген“ с всички родилни домове ?

Да. Тъканна банка БУЛГЕН е българско лечебно заведение и има разрешение от “Изпълнителна агенция по трансплантациите” към Министерство на здравеопазването за извършване на дейностти със стволови клетки. Достъпът на Тъканна банка БУЛГЕН до родилните зали се осъществява при спазване на въведения ред от съответното здравно заведение.

Време за реакция на екипа, който извършва пробовземането.

Веднага. Тъканна банка БУЛГЕН осигурява на семействата 24-часово дежурство на екипа, който е ангажиран с очакване на раждането и пробовземането. С подписването на договора се оформят и документите, в които в писмена форма е упоменато кой екип е отговорен за съответното раждане. Родителите знаят, на кого трябва да се обадят, как ще протече процедурата, кой е отговорен за качеството на пробовземането и за доставката на пробата до БУЛГЕН.

Какво означава да се извърши вземане на материал за стволови клетки от кръв от пъпна връв?

Взема се остатъчното количество кръв от пъпната връв, непосредствено след раждането на детето, със специален комплект за вземане. Това е количеството кръв, което остава в частта на пъпната връв, която обичайно се изхвърля след раждането.

Извършва се или от екипа, който води раждането, или от екип на БулГен. Установена практика в повечето страни, включително и в България е вземането на кръв от пъпна връв да се извършва от екипа, който води раждането.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВЗЕТИТЕ СЛЕД РАЖДАНЕТО МАТЕРИАЛИ ДО БУЛГЕН?

Къде се съхранява взетата проба до нейното транспортиране?

Взема се остатъчното количество кръв от пъпната връв, непосредствено след раждането на детето, със специален комплект за вземане. Това е количеството кръв, което остава в частта на пъпната връв, която обичайно се изхвърля след раждането.

Извършва се или от екипа, който води раждането, или от екип на БулГен. Установена практика в повечето страни, включително и в България е вземането на кръв от пъпна връв да се извършва от екипа, който води раждането.

Време за транспортиране

Максималното време на транспортиране на пробата от родилните зали в цяла България до БУЛГЕН е до 24 часа. В повечето случаи, например, от родилните зали в гр. София, пробите са доставени в БУЛГЕН до 1 час след раждането.

Защо времето на транспортиране на пробата е от голямо значение?

Броят на изолираните ХСК зависи освен от кръвоснабдеността на плацентата, гестационната седмица, в която се извършва раждането, дължината и дебелината на пъпната връв и от времето, което е изминало от раждането до започването на обработката на пъпната кръв. Времето е от значение, тъй като умирането на клетките започва от момента, в който се прекъсне пъпната връв. За да има повече ХСК, обработката трябва да започне максимално бързо, до 24-я час.

Начин на транспортиране?

Транспортирането на пробите изисква температурен режим между 8⁰С и 27⁰С. Това означава, че тяхното съхранение НЕ се извършва в хладилници или фризери. По време на транспортирането пробите са обезопасени от механични наранявания, от химични и биологични агенти.

Какво представляват извлечените от тъканта на пъпната връв стволови клетки - мезенхимните стволови клетки?

 От тези клетки са изградени в човешкото тяло следните органи и тъкани: мастна тъкан, чернодробна тъкан, мускулна тъкан, епител, костна система, хрущяли, сърдечния мускул, сухожилия, нервна тъкан.

ИЗВЛИЧАНЕ, ОБРАБОТКА НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ?

Какво означава да се извлекат стволови клетки?

Стволовите клетки притежават способността да се самовъзпроизвеждат (като се делят и уве

Извличането на стволови клетки от биологичен материал (кръв или тъкан от пъпна връв, мастна тъкан, пулпа на зъб) представлява поредица от лабораторни дейности по обработка на изходния биологичния материал в специални условия и използването на специфични лабораторни протоколи, консумативи, реагенти и апаратура, в резултат, на което от изходния биологичен материал се получават съответните стволови клетки, които след това се подготвят допълнително за продължителното съхранение при -196°С. Така подготвените стволови клетки се поставят в криогенни контейнери за продължително съхранение.

СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ?

Как се извършва съхранението на стволови клетки?

Съхранението на стволовите клетки се извършва в криогенни условия на -196оС в течен азот или азотни пари. В тези условия те запазват жизнените си показатели.

Изолираните стволовите клетки, в зависимост от техния вид, се съхраняват на „порции“ поставени в специални крио сакове или крио виалки (вид епруветки), които от своя страна, са поставени в специално конструиран контейнер за съхранение (дюаров съд), който се захранва с течен азот. Използва се естественото физично свойство на азота, когато е в течна фаза да си самоподдържа постоянна температура от -196оС.

Защо договора за съхранение е с тази продължителност?

Срокът на договора разписван от майката/родителска двойка, като възложители, от името на своето дете за съхранение на стволови клетки изолирани от кръв и/или тъкан от пъпна връв е административно определен и НЯМА медицинско ограничение.

След изтичане на първоначалния срок на договора, може да се продължи от порасналото дете (донора) за следващи периоди на съхранение.

Стареят ли съхранените стволови клетки?

Те се съхраняват при минус 196⁰С в течен азот и азотни пари, среда, в която процесите на делене и стареене на клетките спират. Това дава възможност за дългосрочно съхранение.

Какъв е достъпа на клиентите до пробите?

Клиентите нямат достъп до криоконтейнерите. Една от основните причини е от съображения за сигурност. В един криоконтейнер се съхраняват стотици проби, а не една на съответния клиент. Ние обслужваме с еднакъв приоритет всички, които са се доверили на Тъканна банка „Булген“ и не можем да дадем повече привилегии на едни семейства, а на други не.

Достъп до криоконтейнерите имат само служителите, които извършват ежедневния мониторинг на показателите и служителите, които добавят новите пробите. Спазването на работния алгоритъм осигурява контрола на ежедневната работа в Тъканна банка „Булген“ и гарантира качественото обслужване на клиентите ни.

Колко са пробите, които ще се съхраняват?

Преди да е завършила обработката на пробите – пъпна кръв или пъпна връв, никой не може да обещае или да знае колко проби ще замрази. Освен това, броят на пробите зависи и от вида на стволовите клетки, дали са ХСК или МСК.

При ХСК броя на пробите зависи от изходното количество от пъпната кръв и концентрацията на ХСК в нея. При ражданията, които по обективни медицински причини протичат на по-ранен етап от бременността, напр. в VII-и или VIII-и лунарен месец, ХСК в пъпната кръв са по-малко. Изолираните ХСК при тези раждания са по-малко и пробата може да е само една. При ражданията, при които плода достига до своята нормална зрялост, броят на ХСК е с най-голяма концентрация. По време на обработката на пъпната кръв, се изолират ХСК и се съхраняват в два или три крио сака, като всеки се придружава от проба с ХСК в криовиалки.

При МСК броя на пробите зависи от това дали МСК се намножават или не. При лабораторната обработка на МСК се извършва „отглеждане“ на този вид клетки. Така клетките увеличават своя брой. Има проби, при които намножаване не се наблюдава. Медицината за момента няма отговор защо при едни проби клетките се намножават, а при други не. В случай, че клетките се намножават, може да има и 10 съхранени проби.

Кой е собственик на стволовите клетки?

Собственик на стволовите клетки е лицето от което е взет биологичния материал – донора.

При вземане на кръв и/или тъкан от пъпна връв собственик е детето (родителите могат да управляват процесите до встъпване в пълнолетие на детето).

При вземане на мастна тъкан, менструална кръв, мъдрец, собственик е всяко пълнолетно лице

от което е взет биологичния материал.

Има ли смисъл да се съхраняват стволови клетки за всяко едно дете поотделно при повече от едно дете – близнаци/тризнаци или последващи раждания?

ДА. При финансова възможност е по-добре всяко дете да има съхранени свои стволови клетки. Собственик на стволовите клетки е детето, на което при раждането му е взета кръв и/или тъкан от пъпната връв и са изолирани клетките. С встъпване в пълнолетие, порасналото дете става пълноправен собственик на стволовите клетки и има право да се разпорежда с тях така, както намери за добре, като всички останали деца от семейството, които нямат замразени свои стволови клетки губят всякакви възможности за себе си или за своите семейства, които ще създадът в последствие.

Връзка с нас

Д-р В. Манолова – изпълнителен директор – 0878 133 728
И. Доков – прокурист – 0878 133 717
Е. Николова – координатор клиенти – 0878 123760

02/ 829 91 70

гр. София, 1330 , ул. “Христо Благоев ” No 25 – Болнична сграда

info@bulgen.com