ДЕЙНОСТИ И ЦЕНИ

Ние изолираме, обработваме, изследваме и съхраняваме чисти стволови клетки

ПЪЛЕН ПАКЕТ - Стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв

Съхраняват се продължително стволови клетки на детето отделени от умбиликална кръв (ХСК) и стволови клетки отделени от тъкан от пъпната връв (МСК). Основните дейности включени в нея са: вземане, изследване, анализ и обработка на стволовите клетки от кръв и тъкан, както и съхраняването им за дълъг период от време в течен азот/азотни пари при температура -196 оС.

ПЪЛЕН ПАКЕТ ПЛЮС- Стволови клетки от кръв, тъкан от пъпна връв и от мастна тъкан от майката

Съхраняват се продължително стволови клетки на детето отделени от умбиликална кръв (ХСК) и стволови клетки отделени от тъкан от пъпната връв (МСК), както и стволови клетки на майката отделени от мастна тъкан взета при секцио. Основните дейности включени в нея са: вземане, изследване, анализ и обработка на стволовите клетки, както и съхраняването им за дълъг период от време в течен азот/азотни пари при температура -196 оС.

Стволови клетки от мастна тъкан

Извършва се продължителното съхранение на мезенхимни стволови клетки (МСК) отделени от мастна тъкан. Основните дейности включени в нея са: вземане, изследване, анализ и обработка на стволовите клетки от мастна тъкан, както и съхраняването им за дълъг период от време в течен азот или азотни пари при температура -196 оС. Основно изискване е мастната тъкан за целите на съхранението да се вземе по стерилен начин независимо дали вземането ще се извърши като част от липосукция или ще се извърши специално за целта.

Стволови клетки от пулпа на млечен зъб

Съхраняват се мезенхимни стволови клетки (МСК) отделени от пулпата на млечен зъб/и.

Нашите възможности

Сигурно съхранение

Прочети повече

Съхранение във висок клас криогенно оборудване с 24/7 автоматизирана система за захранване с течен азот, контрол и мониторинг на процесите при криогенното съхранение (включително температурите и нивата на течен азот).

Висококачествено оборудване и база

Прочети повече

Обработката и съхранението се осъществяват в България, в ултрамодерни собствени лаборатории с денонощен режим на работа, с технологии и методи на най-високо световно ниво от добре подготвени специалисти.

Минимално време до започване на обработката

Прочети повече

Времето на транспортиране на пробите от родилните зали в цяла България до БУЛГЕН е до 24 часа. В повечето случаи, например, от родилните зали в гр. София, пробите са доставени в БУЛГЕН до 1 час след раждането.

Без посредник

Прочети повече

БУЛГЕН не е посредник и носи пряка отговорност за изпълнението на всички етапи от процедурата, от които зависи годността и качеството на съхранените стволови клетки.

24/7, 365 дни в годината

Прочети повече

Услугата ни е на разположение 24ч., 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Надеждно транспортиране без рискове

Прочети повече

Всички дейности се извършват в България, при минимални срокове за започване спрямо настъпването на  раждането, без рисковете и забавянията при международен транспорт. Транспортирането на пробите се извършва от служител на БУЛГЕН. Използваните комплекти за пробовземане позволяват, взетите проби да се съхраняват в широк температурен диапазон на околната температура – от 2оС до 27оС.

Изолиране и съхраняване на чисти стволови клетки

Прочети повече

Изолират се и се съхраняват чисти Хемопоетични стволови клетки (от кръв от пъпна връв).

Собствена технология за изолиране и получаване на чисти Мезенхимни стволови клетки (от тъкан от пъпна връв).

Така изолираните и съхраняваните клетки са с максимален потенциал и въможностти при използване за лечение.

Удобно и гъвкаво плащане

Прочети повече

Финансови планове за разсрочено плащане.

Специализирани лабораторни изследвания

Прочети повече

Подробни изследвания за безопасност – вирусологични, микорбиологични.

Анализи за доказване на годността на Мезенхимните стволови клетки за бъдеща употреба.

Персонализирано обслужване

Прочети повече

Индивидуален подход и лекарски консултации при необходимост при взимане на решението за съхранение.

Международна ISO сертфикация

Прочети повече

Всички дейности се изпълняват в рамките на система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.

Достъпност

Прочети повече

Всички дейности, включително и продължителното съхранение се извършва в България – Вашите стволови клетки, винаги са на Ваше разположение.

Лесно е да се случи

w

Кратка консултация

Дистанционно и/или провеждане на среща при нас за детайлно информиране и отговори на всички Ваши въпроси.

Оформяне на документите

Предоставяте ни необходимата информация и ние изготвяме комплекта документи, който взаимно го разписваме (по избран от Вас начин – на място при нас или ще Ви изпратим разписаните от нас документи до посочен от вас адрес)

Организиране и извършване на пробовземането

Заедно с Вас изчакваме настъпването на Голямото събитие, като ние организираме и извършваме пробовземането. При динамични промени, реагираме гъвкаво и веднага.

Често Задавани Въпроси

Кой е собственик на стволовите клетки?

Собственик на стволовите клетки е лицето от което е взет биологичния материал – донора.

При вземане на кръв и/или тъкан от пъпна връв собственик е детето (родителите могат да управляват процесите до встъпване в пълнолетие на детето).

При вземане на мастна тъкан, менструална кръв, мъдрец, собственик е всяко пълнолетно лице

от което е взет биологичния материал.

Как се съхраняват стволовите клетки?

Съхраняват се в криогенни условия на -196оС в течен азот или азотни пари. В тези условия те запазват жизнените си показатели. Използва се естественото физично свойство на азота, когато е в течна фаза да си самоподдържа постоянна температура от -196оС.

В зависимост от техния вид, стволовите клетки се съхраняват на независими „порции“, като по този начин всяка „порция“ може да се изтегля за използване независимо от останалите.

Има ли някакъв риск за бебето и майката при вземането на кръв и/или тъкан от пъпна връв?

НЕ. Вземането на кръв и тъкан от пъпната връв се извършва със специален комплект по стерилен начин след като детето се е родило. По никакъв начин нито бебето, нито майката имат досег с комплекта за вземане.

Взема се остатъчното количество кръв от пъпната връв, което остава в частта на пъпната връв, която обичайно се изхвърля след раждането.

Има ли смисъл да се съхраняват стволови клетки за всяко едно дете поотделно при повече от едно дете – близнаци/тризнаци или последващи раждания?

ДА. При финансова възможност е по-добре всяко дете да има съхранени свои стволови клетки. Собственик на стволовите клетки е детето, на което при раждането му е взета кръв и/или тъкан от пъпната връв и са изолирани клетките. С встъпване в пълнолетие, порасналото дете става пълноправен собственик на стволовите клетки и има право да се разпорежда с тях така, както намери за добре, като всички останали деца от семейството, които нямат замразени свои стволови клетки губят всякакви възможности за себе си или за своите семейства, които ще създадат в последствие.

Колко е продължителността на съхранение на стволовите клетки?

Срокът на договора разписван от майката/родителска двойка, като възложители, от името на своето дете за съхранение на стволови клетки изолирани от кръв и/или тъкан от пъпна връв е административно определен и НЯМА медицинско ограничение. Свързан е с встъпване в пълнолетие на детето.

След изтичане на първоначалния срок, съхранението се продължава лично от порасналото дете (донора) за следващи периоди.

Контакти

02/ 829 91 70

гр. София, 1330 , ул. “Христо Благоев ” No 25 – Болнична сграда

info@bulgen.com