ЗАЩО ДА СЪХРАНИМ?

Защо да съхраним “млади” стволови клетки изолирани от кръв и тъкан от пъпната връв?

 Причина 1 Това е шанс само веднъж в живота на съвременния човек, защото е обвързан с неговото раждане.

Тази възможност не са я имали децата родени преди 2004 г. в Европа. По време на раждането на детето може да се вземе биологичен материял, от който да бъдат изолирани хемопоетични и мезенхимни стволови клетки.

Причина 2 Най-младите, най-жизнените и най-активните стволови клетки са тези, които са изолирани от пъпната кръв и тъкан.

Най-младите, най-жизнените и най-активните стволови клетки са тези, които са изолирани от пъпната кръв и тъкан. Само тези стволови клетки не са обременени от процесите на стареене, което ги прави по-подходящи да се трансформират в други видове клетки, т.е. те са по-ефективни – по-малъкй брой клетки са необходими за постигане на желания терапевтичен ефект.

Причина 3 Без болка и без травма.

Вземането на биологичните материали се извършва след раждането на бебето. Това прави манипулацията абсолютно е безопасна за новороденото, също безболезнена и безрискова за  майката.

Причина 4 Съхранението на стволови клетки в България (в БулГен) е предимство.

При извършването на всички лабораторни дейности по обработката на кръвта и тъканта от пъпна връв, извличането на стволовите клетки и тяхното дълготрайно съхранение на едно място в БулГен, се избягват всякакви рискове свързани с посредници (трети лица при извършваните дейности), по-малко време от раждането до заповане на обработката (резултата е повече годни за съхранение стволови клетки), премахване на рисковете при дълго транспортиране и преминаване на граници.